Asiakasystävällisemmän tilipalvelun puolesta

Hyödyllisiä linkkejä

   • www.vero.fi - Verohallinnon kotisivut
   • www.prh.fi - Patetti- ja rekisterihallinnon kotisivut
   • YTJ-Tietopalvelu
   •  Suomi.fi valtuutuspyynnön hyväksyminen
   • https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/suomi.fi-valtuuspyynnon-hyvaksyminen/